circle 3

Verklaren

Wat is nu het verhaal achter deze sterke- en verbeterpunten precies? FullCircle helpt je de uitkomsten te verklaren. Door te bepalen welke factoren er mogelijk positief of negatief invloed hebben op de feedback, heb je concrete, actiegerichte verbeterpunten in handen. Actiepunten die het startpunt zijn voor de Verbeter-stap.